นิทาน

มาตรฐาน
นิทานเรื่อง หมาป่ากับนกกระสา (The Wolf and the Crane) When a Wolf was eating an animal, a small bone from the meat got stuck in his throat.

ขณะที่หมาป่าตัวหนึ่งกำลังกินเหยื่อของมันอยู่นั้น กระดูกชิ้นหนึ่งเข้าติดอยู่ในลำคอของมัน
He could not swallow it, so he felt a terrible pain.
ทำให้มันไม่สามารถที่จะกลืนได้ และรู้สึกเจ็บปวดมาก
He ran up and down, and tried to find something to relieve the pain.
หมาป่าตัวนี้จึงวิ่งอย่างอลม่านเพื่อหาสิ่งที่จะมาบรรเท่าอาการเจ็บปวด
He tried to convince anyone to remove the bone.


มันพยายามโน้มน้าวสัตว์ตัวอื่นให้มาช่วยเอากระดูกของจากลำคอของมัน
“I would give anything,” said he, “if you would take it out.”
“ข้าสามารถให้ท่านได้ทุกสิ่ง” หมาป่าพูด “หากท่านช่วยเอากระดูกออกจากคอของข้าได้”
At last the Crane agreed to try.
ในที่สุดก็มีนกกระสาตัวหนึ่งยอมช่วยมัน
It told the Wolf to open his mouth, and then put its long neck down the Wolf’s throat.
เจ้านกกระสาบอกให้หมาป่าอ้าปากออกและใช้คอที่ยาวของตัวเองลงไปในลำคอของหมาป่า
The Crane loosened the bone with its beak, and finally got it out.
จากนั้นก็ใช้จงอยปากของมันจับกระดูกที่ติดอยู่ในคอของหมาป่าออกมาได้
“Will you kindly give me the reward?” asked the Crane.“ท่านจะให้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนแก่ข้า” นกกระสาถาม
The Wolf showed his teeth, and said: “Be content. You have put your head into a Wolf’s mouth and taken it out again in safety. That is a great reward for you.”
หมา ป่าสะแหยะยิ้ม และพูดว่า “มีความสุขใช่ใหม เจ้าเอาหัวของเจ้าเข้าไปในปากของข้า และเอากระดูกออกมาอย่างปลอดภัยอีกครั้งสิ ข้าจะให้รางวัลอันเยี่ยมยอดแก่เจ้า”
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Gratitude and greed go not together.”
“ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณมักสวนทางกับความโลภเสมอ”
คำศัพท์น่ารู้ (Vocabularies)
throat (n.) = ลำคอ                                       swallow (v.) = กลืน
convince (v.) = โน้มน้าว, ชักจูง                     loose (v.) = แก้, คลายปม
beak (n.) = จงอยปากนก                               reward (n.) = รางวัล
gratitude (n.) = ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ      greed (n.) = ความโลภ, ละโมบ

(The Bundle of sticks)

An old man on the point of death summoned his sons around his sons around him to give them some advice. He ordered his servants to bring in a faggot of sticks, and said to his eldest son:”Break it.” The son strained and strained,but with all his efforts was unable to break the Bundle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิทานเรื่อง กิ่งไม้หนึ่งกำมือ

 (The Bundle of sticks)
An old man on the point of death summoned his sons around his sons around him to give them some advice.
ชายชราคนหนึ่งซึ่งกำลังใกล้ถึงแก่ความตายเต็มที่ได้เรียกประชุมลูกชายทั้งหลายให้มาล้อมรอบๆ ตัวเขา เพื่อให้คำแนะนำบางอย่าง
He ordered his servants to bring in a faggot of sticks, and said to his eldest son:”Break it.”
เขาสั่งให้คนรับใช้นำกิ่งไม้กำหนึ่งเข้ามาและพูดกับลูกชายคนโตว่า  “ลูกจงหักมันทิ้งเสีย”
The son strained and strained,but with all his efforts was unable to break the Bundle.
ลูกชายคนโตบิดแล้วบิดอีกแต่ด้วยความพยายามทั้งหมดก็ไม่สามารถหักกิ่งไม้กำนั้นได้
The other sons also tried,but none of them was successful.
ลูกชายคนอื่นๆ ก็ลองทำด้วยเช่นกัน แต่ก็ไม่มีใครประสบความสำเร็จเลย
“Untie the faggot” said the father,”and each of you take a stick.
ผู้เป็นพ่อจึงสั่งให้ แก้มัดออกแล้วบอกว่า “พวกเจ้าจงหยิบออกไปคนล่ะกิ่ง”
“When they had done so, he called out to them “Now,break,” and each stick was easily broken. “You see my meaning,” said their father.
เมื่อ พวกเขาทำตามที่พ่อบอก พ่อก็ร้องขึ้นว่า “เอาล่ะ หักได้” และกิ่งไม้แต่ละอันก็ถูกหักออกได้อย่างง่ายดาย “คราวนี้พวกลูก ๆ คงรู้ความหมายของพ่อสินะ ” พ่อของพวกเขากล่าว
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
“Union gives strength.”
“สามัคคีคือพลัง”
คำศัพท์ที่น่ารู้ (Vocabularies)
summoned (v.)  =  เรียก เรียกประชุม
advice (n.)  =  คำแนะนำ, คำสั่งสอน
order (v.)  =  สั่ง
servants (n.)  =  คนรับใช้
faggot (n.)  =  มัด, กำ
eldest (adj.)  =  อาวุโสที่สุด, อายุมากที่สุด, เก่าที่สุด
successful (adj.)  =  ประสบความสำเร็จ, เป็นผลสำเร็จ
untie (v.)  =  แก้มัดออก
union (n.)  =  ความสามัคคี, ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
strength (n.)  =  พลัง, ความแข็งแรง, พละกำลัง

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s