การใช้รีโมทเซนซิง

มาตรฐาน

การใช้รีโมทเซนซิงในการติดตามไฟป่าในประเทศไทย

รีโมทเซนซิง ไฟป่า ประเทศไทย

เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง ที่ใช้อากาศยาน คือ ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้ส่งขึ้นไปสำรวจจากอวกาศ และถ่ายทอดสัญญาณที่ตรวจวัดได้จากภาคพื้นดิน ไปยังสถานีรับสัญญาณ
ดาวเทียมที่ใช้ ในรูปนี้เป็นดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง ชื่อ Terra – ใช้กล้อง MODIS ซึ่งเป็นดาวเทียมของ NASA
ซึ่ง สามารถประยุกต์ในการตรวจหาจุดไฟป่าที่ไหม้ในประเทศไทย (จุดสีแดงที่เห็นบนภาพดาวเทียม) โดยใช้กระบวนการสีผสม และการเลือกช่วงคลื่นที่สามารถตรวจวัดความร้อนในจุดภาพ ซึ่งแสดงผลได้ ดังรูป    ภาพที่ถ่ายได้เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2545
ซึ่ง การเป็นเจ้าของดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติโดยประเทศไทยเอง จะทำให้เราสามารถประเมินทรัพยากรของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรายละเอียดของภาพที่ดีกว่า

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย ที่กำลังพัฒนาอยู่ชื่อ THEOS จะส่งขึ้นไปยังอวกาศในปี 2550 นี้ โดยทีมพัฒนาของ สทอภ. และบริษัทประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านอวกาศและการออกแบบอากาศยานให้กับวิศวกรไทย (ระดับปริญญาเอก) ที่จะสามารถออกแบบอากาศยานในรุ่นถัดๆ ไปได้เอง

เป็นความคาดหวังของคนไทยที่จะเห็นดาวเทียมฝีมือคนไทย ในอนาคตที่ไม่ไกลนี้

 

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s